چرا نیلینگ؟

در سالهای اخیر، گودبرداری در پروژه های عمرانی و علی الخصوص در ساخت و سازهای شهری به منظور دستیابی به فضای بیشتر جهت تامین پارکینگ و فضاهای موردنیاز، افزایش سطوح مشاع و بهره برداری بیشتر از زمین امری اجتناب ناپذیر است.

در مناطق شهری به دلیل وجود همسایه و تاسیسات شهری در مجاورت گود، خاک برداری اغلب بایستی با حداقل شیب ممکن و در اکثر موارد به صورت قائم انجام شود که این امر عملیات را پیچیده تر نموده و مستلزم دقت و تمهیدات مهندسی بیشتری است.

همچنین کارفرمایان در مناطق شهری تمایل زیادی دارند تا از حداکثر فضای زمین خود استفاده نمایند و تا آنجا که امکانات فنی و هزینه های آن ها اجازه می دهد از سیستم های نگهداری گود استفاده کنند که فضایی از زمین آن ها را نگیرد و یا حداقل ممکن را داشته باشد.

با توجه به اینکه روش های متنوع و گوناگونی برای گودبرداری و سیستم های پایدارسازی جانبی وجود دارد، برای دست یابی به مناسب ترین طراحی باید ترکیبی از عوامل مختلف شامل شرایط زمین شناسی، شرایط زیست محیطی، دوره زمانی مجاز ساخت و ساز، بودجه و شرایط مالی، تجهیزات ساخت و ساز در دسترس را در نظر گرفته و متناسب با این عوامل یک طرح کلی در نظر گرفته شود.

از جمله روش های اجرای گودبرداری می توان به روش میخکوبی(نیلینگ)، روش مهاری(انکراژ)، ریز شمع(میکرو پایل)، دوخت به پشت(Tie Back)، ديواره ديافراگمي، شمعکوبي، سپرکوبي و اجراي خرپا اشاره کرد.

از میان روشهای موجود، استفاده از روش میخ کوبی(نیلینگ)، انکراژ و یا ترکیب آنها به دلیل بهبود مشخصات ژئوتکنیکی و تسلیح خاک و به طبع آن کاهش رانش خاک، عدم جای گیر بودن سیستم نگهدارنده خاک و استفاده از خاک موجود در محل جهت پایداری گود، با اقبال بیشتری مواجه شده است.

در روشهای ذکر شده، در دیواره گود، چاهک هایی با زاویه حدود 10 تا 20 درجه نسبت به افق و به طول لازم که از محاسبات به دست آمده است، حفر می شود. میلگرد، کابل یا استرند با طول مشخص درون چاهک ها قرار می گیرد. شیلنگ تزریق به انتهای رزوه نشده میلگرد متصل شده و دوغاب به درون چاهک تزریق می شود. در انتها شبکه آرماتور(مش) نصب شده و شاتکریت انجام می شود. لازم به ذکر است که در روش انکراژ، کابل ها پس از سفت شدن کامل بتن، توسط جک های ویژه پیش تنیده می شود.

 

نیلینگ
نیلینگ

روش های نیلینگ

در این مقاله روشهای مرسوم برای استفاده از نیلینگ، مورد بررسی قرار میگیرد و کاربردهای روش نیلینگ به اختصار توضیح داده شده است ودر ادامه به شرح تکنیک های نیلینگ پرداخته شده و در آخر تجهیزات مورد استفاده در نیلینگ آمده است.

  افزایش تراکم در عرصه های محدود و  نواحی پر تراکم شهری، تعداد طبقات زیر زمینی وعمق گودبرداری افزایش یافته است. گسترش روز افزون شهرها و نیاز به فضاهای کار وسکونت از یک طرف وافزایش شدید قیمت زمین در شهرها و از سوی دیگر ضرورت استفاده حداکثری از زمین باعث شده که احداث ساختمان های مرتفع اداری ، تجاری ومسکونی با طبقات متعدد در زیر زمین اجرا گردند از این رو با افزایش عمق گودبرداری،خطرات ناپایداری وگسیختگی دیواره های گودبرداری به شدت افزایش یافته است.

میخ کوبی یا نیلینگ در توده خاک شامل میلگرد هایی است که با فاصله نزدیک اجرا و متعاقبا با دوغاب پوشانده می شوند. بعد از اینکه پروسه نیلینگ از بالا به پایین اجرا گردیـــد برای همبستگی بهتر میخ ها یک دیواره بتنی مسلح در سطح خاکبرداری اجرا می گردد .

به طور معمول نیلینگ درخاک در پایداری شیب های طبیعی و خاکبرداری ها کاربرد دارد و به علت نحوه اجرای آن که از بالا به پایین می باشد نسبت به دیگر روش ها دارای مزیت بیشتری می باشد . از کاربردهای این روش می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- مهار گود برداری

2- پایدار سازی شیروانی های مصنوعی و طبیعی

3- تقویت وتعمیر سازه های نگهبان موجود که دچار زوال شده اند

4- جایگزین مناسب برای سیستم خاک مسلح و شمع در جا و زمین مهار