نیلینگ

خدمات تخصصی نیلینگ

این روش در پایدارسازی شیب ها، جداره های گودبرداری، افزایش ظرفیت باربری خاک و محدود نمودن تغییر شکل ها و با حداقل دست خوردگی در وضعیت زمین، کاربرد فراوانی دارد.

مطالعه ادامه

انکراژ

خدمات تخصصی انکراژ

استفاده از میل مهارها (انکر و یا استرند) به عنوان المان های تسلیح برجای در خاک نسبت به سیستم نیلینگ در مواردی که انتظار جابجایی و تغییر شکل های جانبی در دیواره گود وجود دارد، امری اجتناب ناپذیر است.

مطالعه ادامه

میکروپایل

خدمات تخصصی میکروپایل

میکروپایل یا ریز شمع غالبا جزء شمع های حفاری و درجا ، البته با قطر کوچک (عمدتا کمتر از 300 میلیمتر) می باشد که اغلب با آرماتور تقویت می گردد. مراحل اجرای ریز شمع با استفاده از غلاف گذاری بدین ترتیب می باشد:

مطالعه ادامه

درباره کاوش ایستا پی

شرکت مهندسي کاوش ايستا پي (KIPCO) با بهره مندي از نيروي انساني متخصص، مجرب و متعهد که تجربه سالها حضور در پروژه هاي عمراني داخل و خارج از کشور را با خود بهمراه داشته و همچنین با در اختیار داشتن تجهيزات و ماشين آلات تخصصي، در حال فعاليت در زمينه هاي زير مي باشد:

طراحي و اجراي سازه هاي نگهبان گود هاي عميق با استفاده از روشهاي نيلينگ، انکراژ و روشهاي تلفيقي

طراحی و پایدارسازی ونگهداري شیروانی ها و شيب ها و ترانشه ها با روش هاي مهندسي

اطراحی و اجراي ميکرو پايل و زهکشي آب هاي زير زميني

مطالعه ادامه

چرا نیلینگ؟

در سالهای اخیر، گودبرداری در پروژه های عمرانی و علی الخصوص در ساخت و سازهای شهری به منظور دستیابی به فضای بیشتر جهت تامین پارکینگ و فضاهای موردنیاز، افزایش سطوح مشاع و بهره برداری بیشتر از زمین امری اجتناب ناپذیر است.

در مناطق شهری به دلیل وجود همسایه و تاسیسات شهری در مجاورت گود، خاک برداری اغلب بایستی با حداقل شیب ممکن و در اکثر موارد به صورت قائم انجام شود که این امر عملیات را پیچیده تر نموده و مستلزم دقت و تمهیدات مهندسی بیشتری است.

همچنین کارفرمایان در مناطق شهری تمایل زیادی دارند تا از حداکثر فضای زمین خود استفاده نمایند و ...

مطالعه ادامه

توانمندی ها

طراحی

تحلیل، طراحی و مدلسازی طرح سیستم پایدارسازی در پروژه های این شرکت با استفاده از روش تعادل حدی و روش المان محدود  انجام می شود. در واقع گوه گسیختگی با کمترین ضریب ایمنی شناسایی شده و سیستم نگهداری مورد نیاز برای پایدارسازی موقت آن با ضریب ایمنی مناسب طراحی می شود. در مرحله بعد تغییر شکل های ایجاد شده در زمین اطراف گود مورد بررسی قرار می گیرد. طراحی و کنترل طرح سیستم مهاری بر اساس آیین نامه های وزارت راه ایالات متحده(FHWA-IF-99-015) می باشد.

اجرا

شرکت کاوش ایستا پی با در اختیار داشتن تجهیزات و ماشین آلات تخصصی و همچنین نیروی انسانی مجرب در زمینه اجراي سازه هاي نگهبان گود هاي عميق، نگهداري ديواره ها و شيب ها، اجراي ميکرو پايل و اجراي پروژه هاي تونل، راهسازی و ابنیه فعالیت دارد.

مطالعه ادامه